Tulevat tapahtumat

Yleisötapahtumien turvallisuuskoulutus 25.10.2021 Urban Boost -hanke

Urban Boost on Oulu Urban Culture ry:n toteuttama Euroopan sosiaalirahaston (ESR) projekti ajalla 1.9.2019-31.12.2021. Hanke yhdistää innovatiivisesti työllisyyden ja osallisuuden edistämisen kaupunkikulttuurin tuottamiseen.

Hankkeessa kehitetään kulttuurityöpaja kaupunkikulttuurin tuottamisesta kiinnostuneille 18-29-vuotiaille työttömille työnhakijoille ja matalan kynnyksen kulttuuritoiminnan mahdollistava kulttuurilaboratorio. Projektin tavoitteena on parantaa kohderyhmän opiskeluvalmiuksia ja työelämätaitoja monipuolisten kurssien ja luentojen kautta kannustaen samalla ympärivuotiseen, omaehtoiseen taide- ja kulttuuritoimintaan.

Hanke haastaa perinteisen näkökulman nuorista toimenpiteiden kohderyhmänä nostamalla heidät tekijöiksi, joilla on konkreettista vaikuttavuutta asuinpaikkansa kaupunkikulttuuriin. Hankkeen toiminta tarjoaa osallistujille työkaluja kulttuurin tuottamiseen, sekä mahdollisuuden pilotoida ja toteuttaa omia visioita oululaisesta kaupunkikulttuurista.

Urban Boost -hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun kaupunki sekä Pohjois-Pohjanmaan kulttuurirahasto.

Wadessa Oy vastaa hankkeeseen liittyvän turvallisuusosion koulutuksesta.

Lumo Light Festival Oulu 19.-21.11.2021

Lumo Light Festival Oulu järjestetään vuosittain marraskuussa. Lumo-valofestivaali on Oulun kaupungin toteuttama koko perheen ilmainen ja kaikille avoin tapahtuma. 

Wadessa Oy on ympärivuotisesti mukana valofestivaalin suunnittelussa ja toteutuksessa aina teosvalinnoista viranomaislupiin ja turvallisuussuunnitteluun ja käytännön järjestelyiden hoitamiseen.